Firma Stex oferuje usługi tokarskie oraz frezarskie. Dzięki nowym, specjalistycznym maszynom, wszelkie zlecenia w tym zakresie wykonujemy sprawnie, szybko oraz z największą precyzją.

Zajmujemy się również obróbką metodą skrawania.

Zapraszamy do kontaktu.

Opakowania Recykling Produkcja palet

Niszczenie dokumentów

Firma STEX Janiszewscy spółka jawna oferuje profesjonalną usługę niszczenia dokumentów archiwalnych i niearchiwalnych. Do realizacji usługi kierujemy wyłącznie wykwalifikowanych pracowników posiadających stosowne upoważnienia. Proces niszczenia dokumentów zawierających dane osobowe w tym dane wrażliwe odbywają się zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2016 poz. 922) oraz rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych , jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100, poz. 1024 ze zmianami).

Niszczenie dokumentów następuje w niszczarce o parametrach spełniających normę DIN 3.

Proces niszczenia dokumentów jest monitorowany od momentu przyjęcia dokumentacji do momentu ich fizycznego zniszczenia.

Wystawiamy certyfikat zniszczenia dokumentów.